Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กระทรวงคมนาคม เดินทางเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่10

วันพุธที่11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กระทรวงคมนาคมเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่10ณ. ห้องประชุมชั้น1 สำนักงานทางหลวงที่10 นครราชสีมาเพื่อตรวจสอบสภาพทำเลอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข290 สายวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านขามทะเลสอ - บ้านหนองบัวศาลาตอนบ้านขามทะเลสอ - บ้านโคกสูงตอนบ้านหนองโพธิ์ - บ้านสะเดาเอนและตอนบ้านหนองบัวศาลา - บ้านกันผม(ในเขตท้องที่จังหวัดนครราชสีมา)