Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงข่ายทางหลวง เพื่อสนับสนุนการเปิดด่านพรมแดนชั่วคราว บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมโครงข่ายทางหลวง เพื่อสนับสนุนการเปิดด่านพรมแดนชั่วคราว บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในลักษณะเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและลดปัญหาความแออัดที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง พร้อมด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดสระแก้ว