Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราว สกัดโควิด-19 ระบาด

กรมทางหลวงปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราว สกัดโควิด-19 ระบาดกรมทางหลวงขานรับมาตรการเคอร์ฟิว ประกาศปิดบริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. พร้อมจัดมาตรการเข้มเพิ่มเติม สกัดโควิด-19 ระบาด ดังนี้ - จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.- จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง- จัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จส.100 สวพ.91 เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และป้าย VMS บนเส้นทาง เป็นต้น ด้วยความปรารถนาดีจากกรมทางหลวงสอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7