f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/09/2563 คค 06126/พ.1/33/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.59+289 - กม.62+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2563 คค 06126/พ.1/32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบบคุม 0200 ตอน บางหอย-วังขอน ระหว่าง กม.33+900-กม.35+825 ปริมาณงาน 17,154 ตร.ม. 25/08/2563 คค 06126/พ.1/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650 - กม.2+100 LT. และ กม.1+650 - กม.2+050 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 คค 06126/พ.1/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 คค 06126/พ.1/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650 - กม.2+100 LT. และ กม.1+650 - กม.2+050 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06126/พ.1/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06126/พ.1/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๓+๓๒๐ - กม.๔๔+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 คค 06126/พ.1/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 ระกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๖+๙๒๕ - กม.๑๘+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 คค 06126/พ.1/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.219+450-กม.221+263 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค 06126/พ.1/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด -ตาลาด ระหว่าง กม.218+250-กม.223+912 RT. ปริมาณงาน 33,455 ตารางเมตร 20/03/2563 คค 06126/พ.1/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ระหว่าง กม.43+150-กม.44+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 คค 06126/พ.1/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง ระหว่าง กม.0+170-กม.5+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 คค 06126/พ.1/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2563 คค 06126/พ.1/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.83+592-กม.85+153 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 คค 06126/พ.1/19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ