f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 รายงานไตรมาสที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ต.ค.66-ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัาางรายไตรมาส 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดวื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66) 04/10/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัาางรายไตรมาส 4 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.66 - มิ.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 11/07/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัาางรายไตรมาส 3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2566 ถึงเดือน มี.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัาางรายไตรมาส สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2565 ถึงเดือน ธ.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2566 66017562048 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เม.ย.2565 ถึงเดือน มิ.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565 โครงการเลขที่ 65077047988 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.2565 ถึง เดือน มี.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565 เลขที่โครงการ 65077047830 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565(ต.ค.- ธ.ค. 64) กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างราคาต่ำกว่า 5,000 บาท 31/01/2565 เลขที่โครงการ 65017493376 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2564 64107042214 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค. 64) 21/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปี 64(ต.ค.-ธ.ค. 63) 02/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 02/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ