f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
2 14/06/2565 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 14/06/2565 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 14/06/2565 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 08/06/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานบริการ
6 12/01/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
7 13/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
8 10/11/2564 แจ้งเวลาประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ของพนักงานราชการตำแหน่ง นิติกร
9 08/10/2564 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10 08/10/2564 ทล.ขานรับข้อสั่งการ รมว.คมนาคม เตรียมพร้อมรับมือพายุลูกใหม่ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
11 28/09/2564 อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม
12 28/09/2564 อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม
13 28/09/2564 อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม
14 14/09/2564 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2563
15 13/09/2564 กรมทางหลวงเร่งขยายถนน 6 ช่องจราจรสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัด ทล.3191 กับแยกนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รองรับภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC คืบหน้ากว่า 55 % แล้วเสร็จประมาณมิถุนายน 2565