f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/04/2567 “สงกรานต์สุขใจ” เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 7 วันเต็ม ทั้ง M7, M9 ส่วน M6 และM81 เปิดวิ่งชั่วคราวเหมือนเดิม
2 01/02/2567 M6 กำหนดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3 11/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานาาชการ
4 01/12/2566 สทล.10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1
5 16/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมกำหนด วันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องกล, พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
6 31/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 16/10/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2566
8 16/10/2566 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ : งานพัสดุและสัญญา
9 10/10/2566 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
10 13/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ
11 21/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1
12 08/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
13 23/05/2566 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 24/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุและสัญญา
15 16/01/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป