f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 01/01/2562 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.62-มี.ค.62 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2562 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ