f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2562 25/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 ประกาศผลการขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 16/01/2562 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 19/12/2561 19/12/2561 ที่ สทล.10/งท./01/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ