f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายพัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ 06/06/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๒+๔๐๐- กม.๒๗๓+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/09/2565 คค 06126/eb/33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.6+700-กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. 16/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ