f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 01/03/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ผู้พิการ)
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 01/03/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 09/02/2564 ถึง 31/12/2564 ส่่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 09/02/2564 ถึง 31/12/2564 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ)
5 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 04/02/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 14/01/2564 ถึง 31/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 25/12/2563 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/12/2563 ถึง 31/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
9 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08/07/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 09/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 05/06/2563 ถึง 30/09/2563 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 20/05/2563 ถึง 30/09/2563 การประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 13/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 23/04/2563 ถึง 30/09/2563 ขอแก้ไขวันที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 21/04/2563 ถึง 30/09/2563 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อ