f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
3 ประกาศรับสมัคร 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12/03/2564 ถึง 24/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12/03/2564 ถึง 12/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/03/2564 ถึง 09/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ผู้พิการ)
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/03/2564 ถึง 09/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
8 ประกาศรับสมัคร 09/02/2564 ถึง 24/02/2564 ส่่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศรับสมัคร 09/02/2564 ถึง 24/02/2564 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ)
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/02/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14/01/2564 ถึง 31/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25/12/2563 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
13 ประกาศรับสมัคร 07/12/2563 ถึง 31/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 08/07/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 09/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2