f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 11/01/2567 ถึง 31/01/2567 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ค.2567
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/12/2566 ถึง 31/01/2567 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16/11/2566 ถึง 30/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1
4 ประกาศรับสมัคร 31/10/2566 ถึง 30/11/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2567
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 13/07/2566 ถึง 30/09/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/06/2566 ถึง 30/09/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 08/06/2566 ถึง 30/09/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
8 ประกาศรับสมัคร 23/05/2566 ถึง 30/09/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานธุรการ
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 16/01/2566 ถึง 31/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 02/12/2565 ถึง 31/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17/11/2565 ถึง 30/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ
12 ประกาศรับสมัคร 01/11/2565 ถึง 30/12/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานบริการ
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 22/07/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีฯ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565 ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานบริการ
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 06/07/2565 ถึง 31/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานบริการ
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/06/2565 ถึง 31/07/2565 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานบริการ