f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 50 รายการ 21/02/2567 ที่ สทล.10.1/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
2 ซื้อยาง รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๒ ชุด 03/01/2567 610/30/024/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 ซื้อยาง รถยี่ห้อ HYUNDAI รถหมายเลข ๘๒-๖๑๗๒-๑๘-๕ จำนวน ๔ เส้น 03/01/2567 610/30/023/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
4 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๗๐-๗๙-๐ จำนวน ๑๔ รายการ 03/01/2567 610/-/022/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
5 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 610/-/021/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
6 ซื้ออะไหล่ รถยี่ห้อ CHERDCHAI/CUMMINS รถหมายเลข ๑๕-๖๒๑๙-๙๔-๓ จำนวน ๑ รายการ 03/01/2567 610/30/020/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
7 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๓-๑๑-๐ จำนวน ๑๑ รายการ 03/01/2567 610/-/019/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
8 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 610/35/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
9 ซื้อยาง รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๐๕๒๗-๗๙-๘ จำนวน ๒ ชุด 26/12/2566 610/30/016/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๔๔-๐๙๗๗-๑๘-๖ จำนวน ๖ รายการ 26/12/2566 610/-/014/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
11 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๒-๑๑-๐ จำนวน ๑๐ รายการ 26/12/2566 610/-/013/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
12 จ้างซ่อมรถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๓๕-๑๑-๘ จำนวน ๙ รายการ 26/12/2566 610/-/012/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 จ้างซ่อมรถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๒-๑๑-๐ จำนวน ๕ รายการ 20/12/2566 610/-/011/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 20/12/2566 610/45/2567/18 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
15 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 18/12/2566 610/40/2567/14 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 253 รายการ