f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ
ลงวันที่ 13/07/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่ง

1.นิติกร 

2.พนักงานโยธา 

3.พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 

4.พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 

5.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

6.พนักงานธุรการ

กำหนด วัน - เวลา  สถานที่  รายงานตัวพร้อมใบรับรองแพทย์ : วันที่ 17 ก.ค. 2566

สถานที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ 643 ดาวน์โหลด

'