f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ
ลงวันที่ 01/12/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง 

1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัด ( แขวงฯ บุรีรัมย์)

2. พนักงานเครื่องกล ( แขวงฯ นครราชสีมาที่ 1 )

3. พนักงานธุรการ ( สำนักงานทางหลวงที่ 10 )

4. พนักงานบริการ ( แขวงฯ ปราจีนบุรี )

กำหนด วัน - เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : วันที่ 19 ธ.ค. 2566 

สถานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 10 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สทล.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ 237 ดาวน์โหลด

'