f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 08/06/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน  ในตำแหน่ง

1.นิติกร 

2.พนักงานโยธา 

3.พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 

4.พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 

5.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

6.พนักงานธุรการ

กำหนด วัน - เวลา  สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : วันที่ 16 มิ.ย. 2566

สถานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 10  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน 838 ดาวน์โหลด

'