f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1
ลงวันที่ 16/11/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมกำหนด วันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องกล, พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ

  1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัด ( แขวงฯ บุรีรัมย์)
  2. พนักงานเครื่องกล ( แขวงฯ นครราชสีมาที่ 1 )
  3. พนักงานธุรการ ( สำนักงานทางหลวงที่ 10 )
  4. พนักงานบริการ ( แขวงฯ ปราจีนบุรี )

กำหนด วัน - เวลา  สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : วันที่  24 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 10  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดตามลิงก์ http://nakhonratchasima.doh.go.th/nakhonratchasima

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมกำหนด วันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องกล, พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ 453 ดาวน์โหลด

'