f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ค.2567
ลงวันที่ 11/01/2567

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง

1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัด ( แขวงฯ บุรีรัมย์)

2. พนักงานเครื่องกล ( แขวงฯ นครราชสีมาที่ 1 )

3. พนักงานธุรการ ( สำนักงานทางหลวงที่ 10 )

4. พนักงานบริการ ( แขวงฯ ปราจีนบุรี )

กำหนด วัน - เวลา สถานที่ รายงานตัวพร้อมใบรับรองแพทย์ : วันที่  18 ม.ค. 2567

สถานที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดตามลิงก์ http://nakhonratchasima.doh.go.th/nakhonratchasima

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ 302 ดาวน์โหลด

'