f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
16 ประกาศรับสมัคร 14/06/2565 ถึง 31/07/2565 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
17 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 31/07/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
18 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 12/01/2565 ถึง 30/04/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีฯ เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร และพนักงานไฟฟ้าสื่อสาร
19 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
21 ประกาศรับสมัคร 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12/03/2564 ถึง 24/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12/03/2564 ถึง 12/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/03/2564 ถึง 09/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ผู้พิการ)
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/03/2564 ถึง 09/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
26 ประกาศรับสมัคร 09/02/2564 ถึง 24/02/2564 ส่่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
27 ประกาศรับสมัคร 09/02/2564 ถึง 24/02/2564 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ)
28 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/02/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14/01/2564 ถึง 31/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25/12/2563 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1