f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1
ลงวันที่ 21/06/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2  ในตำแหน่ง

1.นิติกร 

2.พนักงานโยธา 

3.พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 

4.พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 

5.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

6.พนักงานธุรการ

กำหนด วัน - เวลา  สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 : วันที่  29  มิ.ย. 2566

สถานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 10  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดตามลิงก์ http://nakhonratchasima.doh.go.th/nakhonratchasima

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 365 ดาวน์โหลด

'