f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
31 ประกาศรับสมัคร 07/12/2563 ถึง 31/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
32 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 08/07/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 09/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 05/06/2563 ถึง 30/09/2563 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20/05/2563 ถึง 30/09/2563 การประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
37 ประกาศรับสมัคร 23/04/2563 ถึง 30/09/2563 ขอแก้ไขวันที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21/04/2563 ถึง 30/09/2563 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อ
39 ประกาศรับสมัคร 14/04/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
40 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/04/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16/03/2563 ถึง 31/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 02/03/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
43 ประกาศรับสมัคร 05/02/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563