f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
436 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เดือน มีนาคม - เมษายน 2562 15/05/2562 770,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
437 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) 30/04/2562 91,126.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
438 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) 01/01/2562 91,126.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
439 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/01/2562 91,126.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
440 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง (เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562) งานเงินทุนหมุนเวียน 01/12/2561 3,155,394.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
441 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562)งานเงินงบประมาณ 01/12/2561 723,648.21 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
442 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2562 770,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
443 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลการขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 61,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
444 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน(เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) 01/10/2561 574,003.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
445 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานงบประมาณ(เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) 01/10/2561 362,801.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
446 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 19/12/2561 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 436 ถึง 446 จาก 446 รายการ