f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
331 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370-กม.44+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
332 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน โนนศรีคูณ – หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๔+๐๐๐ - กม.๖๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
333 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 , 0302 ตอน หนองมัน-หนองกี่-นางรอง ระหว่าง กม.93+425 - กม.93+900 และ กม.96+200- กม.96+525 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
334 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. 24/11/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
335 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.2+530-กม.3+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 33,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
336 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3486 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร ระหว่าง กม.7+600 - กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 58,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
337 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๒๕+๙๕๐ – กม.๒๖+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
338 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.4+050 - กม.4+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
339 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 4 ระหว่าง กม.35+500 - กม.42+985 ปริมาณงาน 68,774 ตร.ม. 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
340 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0102 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.49+854 - กม.50+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
341 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอนควบคุม 0100 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.11+835 - กม.19+000 ปริมาณงาน 59,075 ตร.ม. 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
342 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+970 LT.,RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 33) ระยะทาง 0.970 กม. ปริมาณงาน 1.940 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 28/12/2563 29,998,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
343 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.179+430 - กม.180+500 และ กม.182+000 - กม.188+350 ปริมาณงาน 67,455 ตร.ม. 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
344 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3384 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสาวเอ้ - ไทรเดี่ยว ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+715 และ กม.8+525 - กม.12+570 ปริมาณงาน 66,695 ตร.ม. ระยะทาง 8.760 กม. 28/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
345 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.72+350 - กม.73+150 ผลผลิต 1 แห่ง 29/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 331 ถึง 345 จาก 448 รายการ