f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
421 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๖+๙๒๕ - กม.๑๘+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 50,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
422 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๖๘+๐๙๐ - กม.๒๖๙+๒๗๙ ระยะทาง ๑.๑๘๙ กม. ผลผลิต ๒๘,๑๕๐ ตร.ม. 20/04/2563 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
423 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.17+850 - กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2563 55,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
424 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/05/2563 80,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
425 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.17+850 - กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2563 55,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
426 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕+๕๒๕ ระยะทาง ๔.๑๒๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2563 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
427 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ส่งสำเนาแบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 24/01/2563 742,736.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
428 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 62) 24/01/2563 19,553.05 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
429 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) 03/10/2562 2,535,274.07 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
430 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย. 62) 03/10/2562 90,498.19 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
431 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 12/07/2562 125,136.74 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
432 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินทุน เดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 11/07/2562 323,440.34 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
433 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)งานเงินงบประมาณ เดือน พ.ค-มิ.ย 11/07/2562 235,073.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
434 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) 11/06/2562 826,532.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
435 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินงบประมาณ) 11/06/2562 231,479.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 421 ถึง 435 จาก 446 รายการ