f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ยางรถยนต์ชำรุด และเศษเหล็ก) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 รายการ 15/06/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 01/05/2566 58,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อยาง รถยี่ห้อ PANUS รถหมายเลข ๑๕-๖๐๓๓-๙๑-๔ จำนวน ๔ ชุด 27/04/2566 28,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 24/04/2566 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 24/04/2566 15,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อยาง รถยี่ห้อ NISSAN รถหมายเลข ๗๔-๖๑๑๘-๐๙-๕ จำนวน ๖ ชุด 24/04/2566 74,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้ออะไหล่ รถยี่ห้อ INGERSOLL RAND รถหมายเลข ๓๑-๖๑๘๑-๙๑-๕ จำนวน ๑๑ รายการ 24/04/2566 61,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 19/04/2566 13,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 19/04/2566 199,442.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 19/04/2566 99,221.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๔๔-๐๙๕๕-๑๘-๐ จำนวน ๘ รายการ 12/04/2566 10,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อใบมีด รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๗๐-๗๙-๐ จำนวน ๓ รายการ 12/04/2566 11,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อไส้กรอง รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๔ รายการ 12/04/2566 5,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2566 ถึงเดือน มี.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2566 92,407.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 05/04/2566 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 446 รายการ