f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อแบตเตอรี่ รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๒๗-๗๙-๘ จำนวน ๒ ลูก 18/12/2566 9,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ 18/12/2566 17,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 30/11/2566 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 30/11/2566 90,201.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 30/11/2566 180,402.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ 28/11/2566 34,123.37 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28/11/2566 10,272.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 23/11/2566 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 23/11/2566 16,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 21/11/2566 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศผลผู้ชนะการจัดวื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66) 04/10/2566 181,026.13 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายครุภัณฑ์และเศษเหล็กชำรุด จำนวน 65 รายการ 27/07/2566 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.66 - มิ.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 11/07/2566 82,415.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายพัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ 06/06/2566 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ขายพัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ 06/06/2566 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 446 รายการ