f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 20,383.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้ออะไหล่ รถยี่ห้อ CHERDCHAI/CUMMINS รถหมายเลข ๑๕-๖๒๑๙-๙๔-๓ จำนวน ๑ รายการ 03/01/2567 10,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อม รถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๓-๑๑-๐ จำนวน ๑๑ รายการ 03/01/2567 16,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รายงานไตรมาสที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ต.ค.66-ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2567 25,537.32 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อยาง รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๐๕๒๗-๗๙-๘ จำนวน ๒ ชุด 26/12/2566 31,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๔๔-๐๙๗๗-๑๘-๖ จำนวน ๖ รายการ 26/12/2566 27,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อม รถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๒-๑๑-๐ จำนวน ๑๐ รายการ 26/12/2566 10,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อมรถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๓๕-๑๑-๘ จำนวน ๙ รายการ 26/12/2566 18,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อมรถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๒-๑๑-๐ จำนวน ๕ รายการ 20/12/2566 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 20/12/2566 27,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 18/12/2566 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อใบมีด รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๒๗-๗๙-๘ จำนวน ๓ รายการ 18/12/2566 11,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างซ่อม รถยี่ห้อ HYUNDAI รถหมายเลข ๘๒-๖๑๙๒-๑๙-๕ จำนวน ๒ รายการ 18/12/2566 11,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ซื้อใบมีด รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๗๐-๗๙-๐ จำนวน ๓ รายการ 18/12/2566 11,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 446 รายการ