f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานธุรการ
ลงวันที่ 23/05/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานธุรการ

รับสมัครระหว่าง วันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้ที่

งานสารบรรณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2063 ดาวน์โหลด

'