f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานบริการ
ลงวันที่ 01/11/2565

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  สังกัดแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2. พนักงานบริการ  สังกัดแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานบริการ 279 ดาวน์โหลด

'