f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานบริการ
ลงวันที่ 22/06/2565

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนด วัน - เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง
- พนักงานโยธา
- พนักงานบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถ ครั้งที่ 1 ฯ ในตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานบริการ 42 ดาวน์โหลด

'