f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศการขึ้นบัญชีฯ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565 ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานบริการ
ลงวันที่ 22/07/2565

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565 ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศการขึ้นบัญชีฯ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565 ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานบริการ 58 ดาวน์โหลด

'