f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 14/09/2564 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2563
47 13/09/2564 กรมทางหลวงเร่งขยายถนน 6 ช่องจราจรสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัด ทล.3191 กับแยกนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รองรับภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC คืบหน้ากว่า 55 % แล้วเสร็จประมาณมิถุนายน 2565
48 13/09/2564 สวัสดีครับ พี่ช้างไฮเวย์
49 13/09/2564 กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.202 ตอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด แล้วเสร็จ เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสาน
50 10/09/2564 "พี่ช้างไฮเวย์ครับ เครื่องหมายแบบนี้บนพื้นถนน คืออะไรครับ?"
51 07/09/2564 "น้องช้างช่างถาม พี่ช้างช่างตอบ"
52 07/09/2564 "พี่ช้างคะ เรามีการเตรียมเส้นทางความเร็วรถ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ อย่างไรบ้างคะ?"
53 06/09/2564 ประชุมเร่งรัดผลการเบิกการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564
54 06/09/2564 ประชุมเร่งรัดผลการเบิกการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564
55 03/09/2564 "พี่ช้างครับ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็ว กำหนดให้รถวิ่งได้เท่าไหร่ครับ"
56 03/09/2564 เดินทางใกล้ไกล ใช้ App " DOH to Travel " แอปพลิเคชัน สอบถามระยะทาง ค้นหาเส้นทาง และสถานที่สำคัญ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
57 02/09/2564 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน ฉบับที่ 2
58 02/09/2564 กระทรวงคมนาคม ปรับมาตรการเดินทางตามนโยบายรัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด
59 02/09/2564 7 ปี สู้สุดใจ
60 02/09/2564 *น้องช้างช่างถาม พี่ช้างช่างตอบ