f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 28/05/2564 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ให้บริการประชาชน
107 28/05/2564 ประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมชี้แจงในการอภิปรายงบประมาณปี 2565
108 25/05/2564 26 พฤษภาคม 2564 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง
109 21/05/2564 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา
110 20/05/2564 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ของ สทล.10 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom กับแขวงทางหลวงในสังกัดที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
111 13/05/2564 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข เรื่องการเตรียมชี้แจงงบประมาณประจำปี 2565, ปัญหาอุปสรรค เรื่องร้องเรียน ข้อสั่งการต่าง ๆ ในพื้นที่, ปัญหาอุปสรรค งานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่
112 08/05/2564 กระทรวงคมนาคมขอแจ้งช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ
113 08/05/2564 กรมทางหลวงเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มช่วงฤดูฝนทั่วประเทศ พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้เส้นทางทันที
114 29/04/2564 ทรงพระเจริญ
115 28/04/2564 Stop COVID-19
116 28/04/2564 เชิญชวนประชาชนใช้ M – Pass ลดเสี่ยง เลี่ยงเงินสด
117 28/04/2564 ไม่ประมาท การ์ดอย่าตกนะคะ
118 28/04/2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
119 13/04/2564 สงกรานต์สุขใจ
120 12/04/2564 !!!!!!!ให้บริการเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล!!!!!!!!