f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 10/10/2566 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
17 13/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ
18 21/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1
19 08/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
20 23/05/2566 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
21 24/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุและสัญญา
22 18/01/2566 ข้อมูลการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
23 16/01/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
24 08/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โดย งานพัสดุและสัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
25 02/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ
26 17/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ
27 01/11/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28 01/11/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
29 19/10/2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
30 19/10/2565 รายงานงบทดลองรายเดือน