f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 14/06/2565

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- แก้ไขประกาศรับสมัครฯ หน้า ๓ (ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ) จากเดิม ม.๓ - ม.๖ อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท แก้ไขเป็น ๑๐,๔๓๐ บาท

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
383 ดาวน์โหลด

'