f
ขอแก้ไขวันที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 23/04/2563

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 10 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 12 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบไว้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
782 ดาวน์โหลด

'