f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
436 14/01/2563 ทล.เตรียมความพร้อม รับเดินทางเทศกาลสงกรานต์ 63
437 14/01/2563 สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ
438 14/01/2563 ขับช้าแช่เลนขวาอันตรายเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
439 13/01/2563 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2563
440 11/01/2563 กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 13 จัดกิจกรรมวันเด็กทุกปี ณ ลานกิจกรรมแขวงทางหลวงกรุงเทพ ถนนวิภาวดีรังสิต ระหว่างเวลา 08.00 น.- 12.00 น.
441 10/01/2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
442 10/01/2563 บริเวณคอสะพานหรือจุดกลับรถ
443 10/01/2563 “ศักดิ์สยาม” ห่วงคนไทยเดือดร้อนหนัก สั่งกรมทางหลวงดูแลแจกน้ำกิน-น้ำใช้ 24 ชม.ให้ประชาชนมั่นใจ มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้ง
444 09/01/2563 ทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชในช่วงภัยแล้ง
445 09/01/2563 ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
446 09/01/2563 กรมทางหลวงช่วยดับไฟป่าข้างทาง
447 09/01/2563 กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
448 08/01/2563 การประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงและหน่วยงานในสังกัด และเตรียมการรับคณะตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
449 08/01/2563 ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
450 07/01/2563 เข้าร่วมอวยพร และรับพรจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา