f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา-เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+800-กม.28+320 LT. ปริมาณงาน 1.520 กม.(ต่อ 2 ช่องจราจร) 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
227 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ระหว่าง กม.173+370-กม.175+557 RT. ปริมาณงาน 2.187 กม.(ต่อ 2 ช่องจราจร) 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
228 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม-พระปรง ตอน 2 ระหว่าง กม.175+240-กม.179+121 LT. ปริมาณงาน 36,869 ตร.ม. 23/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
229 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองมัน – หนองกี่ – นางรอง ระหว่าง กม.๙๓+๔๒๕ – กม.๙๓+๙๐๐ และ กม.๙๖+๒๐๐ – กม.๙๖+๕๒๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
230 งานจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขามะกา–เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.44+370 – กม.44+870 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 0.500 กม.) 28/12/2563 คค 06126/พ.1/47/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
231 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก-หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๑๑๘ - กม.๑๐๗+๗๐๕ LT. ปริมาณงาน ๓.๕๘๗ กม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/46/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
232 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3452 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงพระราม – ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.9+650 – กม.10+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
233 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกอุดม – คลองทราย ระหว่าง กม.12+650 – กม.15+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
234 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง 09/12/2563 คค 06126/พ.1/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
235 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3486 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร ระหว่าง กม.7+600 - กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 คค 06126/พ.1/43/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
236 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.4+050 - กม.4+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/42/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
237 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 4 ระหว่าง กม.35+500 - กม.42+985 ปริมาณงาน 68,774 ตร.ม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
238 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0102 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.49+854 - กม.50+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 คค 06126/พ.1/38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
239 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอนควบคุม 0100 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.11+835 - กม.19+000 ปริมาณงาน 59,075 ตร.ม. 28/12/2563 คค 06126/พ.1/37/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
240 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+970 LT.,RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 33) ระยะทาง 0.970 กม. ปริมาณงาน 1.940 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 28/12/2563 คค 06126/พ.1/45/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 226 ถึง 240 จาก 305 รายการ