f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด -ตาลาด ระหว่าง กม.218+250-กม.223+912 RT. ปริมาณงาน 33,455 ตารางเมตร 28/02/2563 คค 06126/พ.1/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ระหว่าง กม.43+150-กม.44+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง ระหว่าง กม.0+170-กม.5+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.83+592-กม.85+153 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/20/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.13+750 - กม.15+000ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
248 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.3+213-กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
249 งานจ้างเหมาก่อสร้างบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๖๗+๔๙๐ - กม.๑๖๙+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.180+945 - กม.182+742 RT. และ กม.183+908 - กม.185+405 RT. ปริมาณงาน 3.294 กม. 28/02/2563 คค 06126/พ.1/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
251 านจ้่างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา - เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.57+090 - กม.58+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2563 คค 06126/พ.1/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
252 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/02/2563 3 นร.22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
253 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/02/2563 3 นร.22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ระหว่าง กม.9+150-กม.9+907 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 คค 06126/พ.1/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.13+750 - กม.15+000ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2563 สทล.10.2/62/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 241 ถึง 255 จาก 268 รายการ