f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 62) 24/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย. 62) 03/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 12/07/2562 เลขที่โครงการ 62077266782 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) 30/04/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) 01/01/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 16 ถึง 20 จาก 20 รายการ