f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แจ้งผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้าง และให้คืนผิวจราจรให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 26/12/2562

“ศักดิ์สยาม” สั่งการให้ กรมทางหลวง แจ้งผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้าง และให้คืนผิวจราจรให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนะนำให้ประชาชนเตรียมตัวก่อนเดินทาง ศึกษาทางเลี่ยงทางเลือกให้ดี และปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการเน้นย้ำให้กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยให้แจ้งผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้าง และคืนผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้างให้มีช่องจราจรเท่าเดิม ติดตั้งป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟกระพริบ ไฟแสงสว่าง ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางเป็นจำนวนมากได้แก่ ถนนสายเอเชีย ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางไปสู่ภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ และถนนพระราม2 เส้นทางหลักสู่ภาคใต้ อาทิ

เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตลอดแนวเส้นทางบนถนนมิตรภาพ

2. บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน กรมทางหลวงได้คืนพื้นที่ผิวจราจร ขาออก มุ่งหน้า จ.สระบุรี และขาเข้า มุ่งหน้า กรุงเทพฯ บนเส้นทางสายหลัก 3 ช่องจราจร ทางขนาน 2 ช่องจราจร รวมไปกลับ 10 ช่องจราจร

3. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 1 (หหลโยธิน) กม.79 ถึง กม.80 (หนองแค) และ กม. 90 ถึง กม.104 (สระบุรี) เคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง สามารถคืนผิวจราจร ขาออก มุ่งหน้า จ.สระบุรี และขาเข้า มุ่งหน้า กรุงเทพฯ บนเส้นทางสายหลัก 3 ช่องจราจร ทางขนาน 2 ช่องจราจร รวมไปกลับ 10 ช่องจราจร

4. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 2 (ถ.มิรภาพ) บริเวณ กม.37+500 – กม.39+000 (กลางดง) สามารถ คืนพื้นที่ผิวจราจร ขาออก มุ่งหน้า จ.สระบุรี และ ขาเข้ามุ่งหน้า กรุงเทพฯ บนเส้นทางสายหลัก 3 ช่องจราจร ทางขนาน 2 ช่องจราจร รวมไปกลับ 10 ช่องจราจร

เส้นทางสู่ภาคใต้ ได้แก่ โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 ) จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย งานขยายถนนในช่องคู่ขนานจากฝั่งละ 2 ช่อง เป็นฝั่งละ 3 ช่องรวม 6 ช่องไปกลับก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% เมื่อรวมกับช่องทางหลัก (ทางด่วน) อีกฝั่งละ 3 ช่องหรือ 6 ช่อง ไปกลับรวมเป็น 12 ช่องไปกลับ กรมทางหลวงได้ตีเส้นจราจร และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และไฟฟ้าส่องสว่าง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า นอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้จัดทำทางเลี่ยงการใช้ ทล.35 หรือ ถนนพระราม2 โดยให้ใช้ ถนนเพชรเกษม เข้าถนนเศรษฐกิจแล้วเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ทางแยกต่างระดับสมุทรสาคร หรือจากถนนกาญจนาภิเษก ใช้ถนนเอกชัย - บางบอน เข้าถนนพระราม 2 ที่กม. 21 (บริเวณมหาชัยเมืองใหม่) หรือ ใช้ถนนเพชรเกษม ผ่านอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าสู่จังหวัดภาคใต้ได้โดยสะดวกต่อไป

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร และโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเสริม ตามที่ได้ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยของท่าน และผู้ร่วมทาง รวมทั้งป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง


'