f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology
ลงวันที่ 25/12/2562

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบนโยบายแก่ผู้บริหรกรมทางหลวงในการสัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ


'