f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการของขวัญปีใหม่2563
ลงวันที่ 25/12/2562

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่2563 สำหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคมสำหรับประชาชนรวมทั้งมาตรการลดค่าครองชีพและการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่


'