f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
25 ธันวาคม 2562 กรมทางหลวงเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 24/12/2562

25 ธันวาคม 2562 กรมทางหลวงเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์


'