f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ : งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 16/10/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานที่ : งานพัสดุและสัญญา  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ถนนสุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

คุณสมบัติ : วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 31 ต.ค. 2566
ติดต่อ คุณธวัฒน์  064-5012872


'