f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ 10/10/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานที่ : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
ค่าตอบแทน : อัตราจ้างวันละ 377.85 บาท
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 – 20 ตุลาคม 2566

สนใจติดต่อยื่นใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 089-6976687 (คุณอ้อย)


'