f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 23/05/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง

  1. นิติกร สังกัด ( สำนักงานทางหลวงที่ 10 )
  2. พนักงานโยธา ( แขวงฯ นครราชสีมาที่ 3 )
  3. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร ( แขวงฯ นครราชสีมาที่ 3 )
  4. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร (สำนักงานทางหลวงที่ 10,  แขวงฯ นครราชสีมาที่ 1 และ แขวงฯ สระแก้ว (วัฒนานคร) )
  5. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( แขวงฯ นครราชสีมาที่ 1 )
  6. พนักงานธุรการ ( แขวงฯ บุรีรัมย์ และ แขวงฯ ปราจีนบุรี)


รับสมัครระหว่าง วันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2566

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้ที่

งานสารบรรณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1,922 ดาวน์โหลด

'