f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 24/02/2566

 

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุและสัญญา

คุณสมบัติ : เพศหญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี, วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส. , สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft office, Excel , พิมพ์งานได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว (ถ้าอยู่ในพื้นที่โคราชจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

- อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท

สนใจติดต่อยื่นใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดที่

งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

โทรติดต่อ 086-4073834 (แมว) , 064-5012872 (วัฒน์)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566


'