f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สวัสดีครับ พี่ช้างไฮเวย์
ลงวันที่ 13/09/2564
"สวัสดีครับ พี่ช้างไฮเวย์ เส้นสัญลักษณ์แต่ละสีที่อยู่บนถนน เส้นทางความเร็ว 120 กม.ต่อชม. ช่วยบอกอะไรเราครับ?"
"เส้นสีเขียว คือ จุดเริ่มต้นของเขตใช้ความเร็ว
เส้นสีเหลือง คือ เตือนก่อนสิ้นสุดเขตใช้ความเร็ว
เส้นสีแดง คือ จุดสิ้นสุดเขตใช้ความเร็ว ครับ"
 

'