f
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 18/01/2564

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) มอบหมายให้ นายอนุชิต ชูรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี) ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้แทนจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑, ๒ และ ๓


'