f
มอบอุปกรณ์เจลล้างมือ/หน้ากากอนามัย
ลงวันที่ 12/01/2564
ใส่ใจได้แค่ปลา แต่พี่ใส่ใจนี่หนาให้ทั้งเจล ทั้งหน้ากาก>>ด้วยรักและห่วงใย ให้ห่างไกลโควิด-19
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น.
- นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มอบอุปกรณ์เจลล้างมือ/หน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้อำนวยการ ส่วนฯ ส่งต่อดำเนินการแจกจ่ายให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่

'