f
สนับสนุนงานแก้ปัญหาภัยแล้งของ อบจ.บุรีรัมย์
ลงวันที่ 25/06/2563

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จัดส่งเครื่องจักร ได้แก่ รถขุด จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกดัมพ์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับ ขนย้ายโดยรถลำเลียงเครื่องจักร โดยออกเดินทางในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63 พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานแก้ปัญหาภัยแล้งของ อบจ.บุรีรัมย์

โดยเครื่องจักรจะไปช่วยในงานจัดทำระบบผนังกั้นน้ำเพื่อบังคับน้ำในฤดูฝนที่ตกลงมาให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กักเก็บ สำหรับเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนในเขตเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอข้างเคียง


'