f
กีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562
ลงวันที่ 20/12/2562

นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) นำคณะผู้บริหาร นายชยุธ โลหกิจ (รส.ทล.10.1) ,นายไพรัช เสนามนตรี (รส.ทล.10.2) ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) และแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 บริเวณงานพิธีเปิดกีฬาภายในกรมทางหลวง ณ สนามเทนนิสลิขิต ขาวเธียร กรมทางหลวง และร่วมแข่งขันแอโรบิค สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) #ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันแอโรบิค ซึ่งเป็นหนึ่งประเภทกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬากรมทางหลวง ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกายให้เป็นไปอย่างแพร่หลายและสม่ำเสมอ อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว สนใจการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2562 ได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 แข่งขัน 10 ประเภทกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน เปตอง เทเบิ้ลเทนนิส แชร์บอล แอโรบิค เทนนิส ดาร์ท ตะกร้อ ฟุตซอล และจักรยาน


'