f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ให้บริการประชาชน
ลงวันที่ 28/05/2564

เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ให้บริการประชาชน


'